Nokia 6210 Navigator - Accept af en invitation

background image

Accept af en invitation

Enheden ringer, når du modtager en invitation. I invitationen vises afsenderens
navn eller SIP-adresse. Vælg

Ja

for at starte delingssessionen. Vælg

Nej

for at

afvise invitationen og vende tilbage til taleopkaldet.