Nokia 6210 Navigator - Deling af direkte video eller videoklip

background image

Deling af direkte video eller videoklip

1. Du kan dele direkte video, du optager med enhedens kamera, ved at vælge

Valg

>

Del video

>

Direkte video

under et taleopkald. Hvis du vil dele et gemt

videoklip, skal du vælge

Videoklip

og vælge det klip, du vil dele.

background image

27

I n d t a s t n i n g a f t e k s t

2. Invitationen sendes til den SIP-adresse, du gemte i Kontakter.

Vælg eventuelt modtagerens SIP-adresse for at sende invitationen. Du kan
også indtaste en SIP-adresse og vælge

OK

.

3. Deling begynder automatisk, når modtageren accepterer invitationen,

og højttaleren er aktiv. Brug knapperne på værktøjslinjen til at styre
videodelingen med.

4. Vælg

Stop

for at stoppe delingssessionen. Tryk på afslutningstasten for at

afslutte taleopkaldet.