Nokia 6210 Navigator - Indstillinger for deling af video

background image

Indstillinger for deling af video

En forbindelse mellem personer er også kendt som en SIP-forbindelse
(Session Initiation Protocol). Før du kan bruge deling af video, skal du bede din
tjenesteudbyder om den konfigurerede SIP-profil, der skal anvendes på enheden.

Vælg

>

Indstillinger

>

Telefoninds.

>

Forbindelse

>

Deling af video

, og vælg en

af følgende valgmuligheder:

Deling af video

– for at vælge, om deling af video skal aktiveres

SIP-profil

– for at vælge en SIP-profil

Lagring af video

– for at angive, om de direkte videoer automatisk gemmes

1. lagringshukommelse

– for at vælge, om videoerne skal gemmes i enhedens

hukommelse eller på et hukommelseskort

Signal for kompatibilitet

– for at indstille et signal, der skal afspilles, når deling

af video er tilgængelig under et opkald

Hvis du kender en modtagers SIP-adresse, kan du gemme den i Kontakter. Vælg

>

Kontakter

, vælg kontakten, og vælg derefter

Valg

>

Rediger

>

Valg

>

Tilføj

detalje

>

SIP

eller

Del video

. Indtast SIP-adressen (brugernavn@domænenavn).

Du kan bruge en IP-adresse i stedet for et domænenavn.