Nokia 6210 Navigator - Hurtigkald

background image

Hurtigkald

Hurtigkald er en hurtig måde til at ringe op til telefonnumre, som du bruger ofte,
i standbytilstand. Du skal tildele et telefonnummer til hurtigkaldstasterne 2 til 9
(1 er reserveret til telefonsvareren til taleopkald) og indstille

Hurtigkald

til

Til

.

Hvis du vil tildele et telefonnummer til en hurtigkaldstast, skal du vælge

>

Indstillinger

>

Hurtigkald

. Rul til et ikon for en tast, og vælg

Tildel

og

kontakten. Hvis du vil ændre nummeret, skal du vælge

Valg

>

Skift

.

Hvis du vil aktivere hurtigkald, skal du vælge >

Indstillinger

>

Telefoninds.

>

Telefon

>

Opkald

>

Hurtigkald

>

Til

.

Hvis du vil ringe op til et hurtigkaldsnummer, skal du trykke på og holde
hurtigkaldstasten nede, indtil der ringes op.