Nokia 6210 Navigator - Stemmestyrede opkald

background image

Stemmestyrede opkald

Der tilføjes automatisk en stemmekode til alle poster i Kontakter. Brug lange
navne, og undgå at bruge enslydende navne til forskellige numre.

background image

22

O p k a l d s f u n k t i o n e r