Nokia 6210 Navigator - Telefonsvarer

background image

Telefonsvarer

Du kan ringe til din telefonsvarer til taleopkald (netværkstjeneste) ved at trykke
på og holde 1 nede i standbytilstand. Du kan have telefonsvarere til taleopkald og
flere telefonlinjer.

Du kan angive nummeret til telefonsvareren, hvis det ikke er angivet, ved at vælge

>

Indstillinger

>

Telefonsv.

. Rul til

Telefonsvarer

, og indtast nummeret på den

tilsvarende telefonsvarer. Hvis du vil ændre nummeret til telefonsvareren, skal du
vælge

Valg

>

Skift nummer

. Kontakt din tjenesteudbyder for at få nummeret til

telefonsvareren til taleopkald.