Nokia 6210 Navigator - Netværk

background image

Netværk

Vælg

>

Indstillinger

>

Telefoninds.

>

Telefon

>

Netværk

, og vælg en af følgende

valgmuligheder:

Netværkstilstand

– for at vælge, hvilket netværk du vil bruge (dette vises kun, hvis

det understøttes af tjenesteudbyderen). Hvis du vælger

Dobbelt netværk

, anvender

enheden automatisk GSM- eller UMTS-netværket.

Valg af operatør

– hvis du vil indstille enheden til at søge efter og automatisk

vælge et af de tilgængelige netværk, skal du vælge

Automatisk

. Hvis du vil vælge

det ønskede netværk manuelt på en liste over netværk, skal du vælge

Manuelt

.

Det valgte netværk skal have en roamingaftale med dit hjemmenetværk.

Celleinformation

(netværkstjeneste) – for at indstille enheden til at angive, om

den bruges i et trådløst netværk, der er baseret på MCN-netværksteknologien
(Micro Cellular Network), og aktivere modtagelse af celleinformation.