Nokia 6210 Navigator - Omstilling

background image

Omstilling

1. Vælg

>

Indstillinger

>

Telefoninds.

>

Telefon

>

Omstilling

(netværkstjeneste).

2. Vælg de opkald, du vil omstille, f.eks.

Taleopkald

.

3. Vælg den ønskede valgmulighed. Hvis du f.eks. vil omstille taleopkald, når dit

nummer er optaget, eller når du afviser et indgående opkald, skal du vælge

Ved optaget

.

4. Vælg

Valg

>

Aktivér

, og vælg det telefonnummer, du vil omstille opkaldene til.

Du kan have flere omstillingsindstillinger aktive ad gangen.

Opkaldsspærring og viderestilling af opkald kan ikke være aktive på samme tid.