Nokia 6210 Navigator - Opkald

background image

Opkald

Vælg

>

Indstillinger

>

Telefoninds.

>

Telefon

>

Opkald

, og vælg en af følgende

valgmuligheder:

Send eget opkalds-id

(netværkstjeneste) – hvis du vil indstille dit telefonnummer

til at være synligt eller skjult for den person, du ringer til.

Banke på

(netværkstjeneste) – se “Banke på” på side 23.

Afvis opkald med besked

og

Beskedtekst

– se “Besvarelse eller afvisning af opkald”

på side 22.

Egen video i indg. opkald

– for at angive, om du vil tillade afsendelse af dit eget

videobillede, når du modtager et videoopkald.

Billede i videoopkald

– for at vælge et stillbillede, der skal vises, når du afviser et

videoopkald.

Automat. genopkald

– for at indstille enheden til at forsøge at få forbindelse til

et nummer op til ti gange efter et mislykket opkaldsforsøg.

Vis varighed af opkald

og

Oversigt efter opkald

– for at indstille enheden til at vise

varigheden af et opkald under opkaldet samt den omtrentlige varighed af det
seneste opkald.

Hurtigkald

– se “Hurtigkald” på side 21.

Valgfri svartast

– for at besvare et indgående opkald ved kortvarigt at trykke

på en vilkårlig tast, bortset fra den venstre og højre valgtast, lydstyrketasterne,
tænd/sluk-tasten og afslutningstasten.

Linje i brug

(netværkstjeneste) – for at vælge de telefonlinjer, du vil bruge til at

foretage opkald og sende SMS-beskeder. Denne indstilling vises kun, hvis
SIM-kortet understøtter to telefonlinjer.

Linjeskift

(netværkstjeneste) – for at aktivere eller deaktivere linjevalget.

background image

25

O p k a l d s f u n k t i o n e r