Nokia 6210 Navigator - Besvarelse af videoopkald

background image

Besvarelse af videoopkald

Når du modtager et videoopkald, vises

.

Tryk på opkaldstasten for at besvare videoopkaldet.

Tillad, at der sendes et

videobillede til den, der ringer op?

vises. Hvis du vælger

Ja

, vises det billede, som

enhedens kamera tager, for den person, der foretager opkaldet. I modsat fald
aktiveres videoafsendelse ikke.

background image

24

O p k a l d s f u n k t i o n e r

Selvom du har afvist videoafsendelse under et videoopkald, skal der betales
videoopkaldstakst for opkaldet. Du kan få oplysninger om priser og takster hos
din tjenesteudbyder.

Tryk på afslutningstasten for at afslutte videoopkaldet.