Nokia 6210 Navigator - Email-indstillinger

background image

E-mail-indstillinger

Vælg

>

Beskeder

>

Valg

>

Indstillinger

>

E-mail

>

Postkasser

, vælg postkassen

og en af følgende valgmuligheder:

Forbindelsesindstil.

– for at angive forbindelsesindstillingerne, f.eks. de servere og

protokoller, der skal bruges.

Brugerindstillinger

– for at angive brugerindstillinger, f.eks. hvornår beskeder skal

sendes, og om en signatur skal medtages.

Hentningsindstillinger

– for at angive hentningsindstillinger, f.eks. hvilke dele af

beskederne der skal hentes, og hvor mange beskeder der skal hentes.

Automatisk hentning

– for at angive indstillinger for automatisk hentning af

beskeder med bestemte intervaller, eller hvornår en e-mail-meddelelse skal
modtages fra serveren.