Nokia 6210 Navigator - Indstillinger for SMS-beskeder

background image

Indstillinger for SMS-beskeder

Du kan angive indstillinger for SMS-beskeder, f.eks. den beskedcentral og det
beskedtegnsæt, der skal bruges, ved at vælge >

Beskeder

>

Valg

>

Indstillinger

>

SMS-besked

.