Nokia 6210 Navigator - Hentning og læsning af email-beskeder

background image

Hentning og læsning af e-mail-beskeder

1. Vælg

Valg

>

Hent e-mail

, og vælg, om du vil hente nye, markerede eller

alle beskeder.

2. Hvis du vil åbne en e-mail-besked, skal du vælge den.

Hvis du vil have vist vedhæftede filer i e-mails, der angives med , skal du
vælge

Valg

>

Vedhæftede filer

. Du kan åbne, gemme eller sende vedhæftede

filer i de understøttede formater.