Nokia 6210 Navigator - Synkroniseringspostkasser

background image

Synkroniseringspostkasser

Vælg

>

Beskeder

, og vælg synkroniseringspostkassen.

Hvis du vil synkronisere enheden med fjernpostkassen, skal du vælge

Valg

>

Synkronisering

>

Start

.

Hvis du vil have vist modtagne beskeder, skal du vælge

Indbakke

og vælge beskeden.