Nokia 6210 Navigator - Indbakke

background image

Indbakke

Indbakke indeholder modtagne beskeder undtagen e-mail og cell
broadcast-beskeder. Hvis du vil læse modtagne beskeder, skal du vælge

>

Beskeder

>

Indbakke

og vælge beskeden.

Du kan få vist listen over de medieobjekter, der indgår i MMS-beskeden, ved at
åbne beskeden og vælge

Valg

>

Objekter

.

Enheden kan modtage mange slags beskeder, f.eks. operatørlogoer, visitkort,
kalenderposter og ringetoner. Du kan gemme disse særlige beskeder på enheden.
Hvis du f.eks. har modtaget en kalenderpost til kalenderen, skal du vælge

Valg

>

Gem i Kalender

.

En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed.