Nokia 6210 Navigator - Tjenestekommandoer

background image

Tjenestekommandoer

Du kan indtaste og sende tjenestekommandoer (også kaldet USSD-kommandoer),
f.eks. aktiveringskommandoer til netværkstjenester, til din tjenesteudbyder ved at
vælge

>

Beskeder

>

Valg

>

Tjenestekommandoer

. Hvis du vil sende

kommandoen, skal du vælge

Valg

>

Send

.

background image

34

K o n t a k t e r