Nokia 6210 Navigator - Udbakke

background image

Udbakke

Mappen Udbakke er et midlertidigt lagringssted til beskeder, som venter på at
blive sendt. Du kan åbne mappen Udbakke ved at vælge >

Beskeder

>

Udbakke

.

background image

33

B e s k e d e r

Du kan forsøge at sende en besked igen ved at rulle til beskeden og vælge

Valg

>

Send

.

Du kan udsætte afsendelsen af en besked ved at rulle til beskeden og vælge

Valg

>

Udskyd afsendelse

.