Nokia 6210 Navigator - Visning af beskeder på SIM-kortet

background image

Visning af beskeder på SIM-kortet

Før du kan se SIM-beskeder, skal du kopiere dem til en mappe på enheden. Vælg

>

Beskeder

>

Valg

>

SIM-beskeder

, markér de beskeder, du vil kopiere, vælg

Valg

>

Kopiér

, og vælg derefter den mappe, som beskederne skal kopieres til.