Nokia 6210 Navigator - Kontaktgrupper

background image

Kontaktgrupper

Du kan oprette en kontaktgruppe, så du kan sende SMS- eller e-mail-beskeder til
flere modtagere samtidig, ved at vælge >

Kontakter

. Rul til højre, og vælg

Valg

>

Ny gruppe

. Indtast et navn til gruppen, og åbn gruppen. Vælg

Valg

>

Tilføj medlemmer

. Markér de kontakter, du vil tilføje til gruppen, og vælg

OK

.