Nokia 6210 Navigator - Lagring og administration af kontaktoplysninger

background image

Lagring og administration af kontaktoplysninger

Du kan gemme og administrere kontaktoplysninger, f.eks. navne, telefonnumre og
adresser, ved at vælge >

Kontakter

.

Hvis du vil tilføje en ny kontakt, skal du vælge

Valg

>

Ny kontakt

. Udfyld de

ønskede felter, og vælg

Udført

.

background image

35

P o s i t i o n e r i n g

Hvis du vil indstille enheden til at vise kontakter på listen over kontakter
i enhedens hukommelse og på SIM-kortet, skal du vælge

Valg

>

Indstillinger

>

Visning af kontakter

og markere

Telefonhukommelse

og

SIM-hukommelse

.

Hvis du vil kopiere navne og numre fra et SIM-kort til enheden eller omvendt,
skal du rulle til kontakten (eller markere de ønskede kontakter) og vælge

Valg

>

Kopiér

>

Telefonhukommelse

eller

SIM-hukommelse

.

Hvis du vil have vist oplysninger om hukommelsesforbruget for kontakter, skal du
vælge

Valg

>

Kontaktoplysninger

.

Hvis du vil have vist listen over begrænsede numre, skal du vælge

Valg

>

SIM-numre

>

Kontakter m. begr. nr.

. Denne indstilling vises kun, hvis den

understøttes af SIM-kortet.

Når begrænsede numre er aktiveret, er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer,
der er indkodet i enhedens hukommelse.

Hvis du vil tildele standardnumre og -adresser til en kontakt, skal du vælge
kontakten og derefter vælge

Valg

>

Standard

. Rul til det ønskede standardvalg,

og vælg

Tildel

.