Nokia 6210 Navigator - Tilføjelse af en ringetone

background image

Tilføjelse af en ringetone

Du kan angive en ringetone eller en videoringetone for hver kontakt og gruppe.
Hvis du vil tilføje en ringetone til en kontakt, skal du vælge >

Kontakter

og

derefter åbne kontakten. Vælg

Valg

>

Ringetone

, og vælg ringetonen. Hvis du vil

tilføje en ringetone til en gruppe, skal du rulle til gruppelisten og rulle til en
kontaktgruppe. Vælg

Valg

>

Ringetone

, og vælg ringetonen til gruppen. Hvis du vil

fjerne den personlige ringetone eller en gruppes ringetone, skal du vælge

Standardtone

som ringetone.