Nokia 6210 Navigator - A-GPS (Assisted GPS)

background image

A-GPS (Assisted GPS)

A-GPS (Assisted GPS) benyttes til at hente hjælpedata via en pakkedataforbindelse, hvilket
hjælper med at beregne koordinaterne for din nuværende position, når enheden modtager
satellitsignaler.

Din netværksoperatør fakturerer dig muligvis for denne forbindelse i overens-
stemmelse med dit netværksabonnement. Kontakt din tjenesteudbyder for at få
det korrekte internetadgangspunkt og de takster, der er relateret til tjenesten.

Du kan aktivere eller deaktivere en positionsmetode såsom A-GPS ved at
vælge

>

Indstillinger

>

Telefoninds.

>

Generelt

>

Positionering

>

Positioneringsmetoder

, positionsmetoden og

Aktivér

eller

Deaktiver

.

Enheden er forudkonfigureret til at bruge Nokias A-GPS-tjeneste, hvis der ikke er
nogen tilgængelige A-GPS-indstillinger fra specifikke udbydere. Hjælpedataene
hentes kun fra Nokias A-GPS-tjenesteserver, når det er nødvendigt.

Hvis du vil bruge A-GPS, skal der være angivet et internetadgangspunkt til
pakkedata. Du bliver bedt om at angive internetadgangspunktet, første gang der
anvendes A-GPS. Oplysninger om, hvordan du angiver adgangspunktet, finder du
under “Positioneringsindstillinger” på side 37.

background image

37

P o s i t i o n e r i n g