Nokia 6210 Navigator - Triptæller

background image

Triptæller

Du kan aktivere beregning af tripafstand ved at vælge >

Program.

>

GPS-data

>

Tripafstand

>

Valg

>

Start

. Hvis du vil deaktivere den, skal du vælge

Valg

>

Stop

.

De beregnede værdier bliver stående på skærmen.

Vælg

Nulstil

for at nulstille rejseafstanden og -tiden samt de gennemsnitlige og

maksimale hastigheder og starte en ny beregning. Vælg

Genstart

for at nulstille

kilometertælleren og den samlede tid.

Triptælleren har begrænset nøjagtighed, og der kan forekomme afrundingsfejl.
Nøjagtigheden kan også påvirkes af GPS-signalernes tilgængelighed og kvalitet.