Nokia 6210 Navigator - Kort

background image

Kort

Kortdækningen varierer fra land til land og fra område til område. Nogle kort
er muligvis ikke tilgængelige på grund af f.eks. lovmæssige begrænsninger
i bestemte lande eller områder. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende
lovgivning, frasiger Nokia sig alle former for garanti, hvad angår tilgængelig-
heden, nøjagtigheden, korrektheden eller opdateringen af kort.