Nokia 6210 Navigator - Brug af kort

background image

Brug af kort

Du kan starte

Kort

ved at trykke på Navigator-tasten.

Første gang du bruger kortprogrammet, skal du muligvis angive et mobiladgangs-
punkt til hentning af kortoplysninger til din aktuelle position. Du kan skifte

background image

39

P o s i t i o n e r i n g

standardadgangspunkt senere ved at vælge

Valg

>

Værktøjer

>

Indstillinger

>

Internet

>

Netværksdestination

.

Hvis du vil modtage en note, når enheden registreres i et netværk uden for dit
hjemmenetværk, skal du vælge

Valg

>

Værktøjer

>

Indstillinger

>

Internet

>

Advarsel mod roaming

>

Til

. Kontakt din netværkstjenesteudbyder for at få

yderligere oplysninger og oplysninger om roamingpriser.

Dataoverførselsindikatoren viser den anvendte internetforbindelse og den
mængde data, der er overført, siden programmet blev startet.

Næsten al digital kartografi er til en vis grad unøjagtig og ufuldstændig. Vær aldrig
udelukkende afhængig af den kartografi, som er til rådighed til brug i denne enhed.

Når du åbner kortprogrammet, vises det sted, som blev gemt i den seneste session,
eller hovedstaden for det land, du befinder dig i. Kortet for det pågældende sted
hentes også om nødvendigt.

Hvis du vil oprette en GPS-forbindelse og zoome ind på dit senest kendte sted, skal
du trykke på Navigator-tasten eller vælge

Valg

>

Min pos.

.

En GPS-indikator (

) viser tilgængeligheden og styrken af satellit-

signalet. Én indikator angiver én satellit. Indikatoren bliver grøn, når enheden
modtager nok data fra satellitten til at oprette en GPS-forbindelse. Enheden skal
modtage signaler fra mindst fire satellitter for at kunne beregne koordinaterne for
din position. Efter den første beregning, er signaler fra tre muligvis nok.

Du kan zoome ind eller ud ved at trykke på * eller #. Brug navigeringstasten til at
flytte rundt på kortet. Der hentes automatisk et nyt kort, hvis du ruller til et
område, som ikke er dækket af de kort, der allerede er hentet. Se “Overførsel af
kort” på side 41. Kortene er gratis, men overførslen kan medføre, at der overføres
store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen
for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster. Kortene gemmes
automatisk i enhedens hukommelse eller på et kompatibelt hukommelseskort
(hvis der er indsat ét).