Nokia 6210 Navigator - Navigation til destinationen

background image

Navigation til destinationen

Du kan begynde at navigere ved at vælge et sted, trykke på navigeringstasten og
vælge

Kør til

eller vælge

Gå til

.

Første gang du bruger bilnavigation, kan du blive bedt om at vælge sproget til
talevejledningen og hente filerne til talevejledningen til enheden. Du kan skifte
sprog senere ved at vælge

Valg

>

Værktøjer

>

Indstillinger

>

Navigation

>

background image

43

P o s i t i o n e r i n g

Talevejledning

i hovedvisningen i kortprogrammet. Talevejledning er ikke

tilgængelig for fodgængernavigation.

Hvis du vil skifte mellem forskellige kortvisninger under navigationen, skal du
trykke på navigeringstasten og vælge

Manøvrevisning

,

Visning i fugleperspektiv

eller

Pilevisning

.

Du kan annullere den oprettede rute og bruge en anden rute ved at vælge

Valg

>

Anden rute

.

Vælg

Valg

>

Stop

for at stoppe navigationen.