Nokia 6210 Navigator - Overførsel af kort

background image

Overførsel af kort

Når du bruger et kort i kortprogrammet, hentes der automatisk et nyt kort, hvis
du ruller til et område, som ikke er dækket af de kort, der allerede er hentet.
Datatælleren (KB) viser omfanget af netværkstrafik, når du søger på kort, opretter
ruter eller søger efter positioner online.

Når du henter kort, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din
tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om,
hvad dataoverførsel koster.

Hvis du vil forhindre automatisk hentning af kort, f.eks. når du er uden for
hjemmenetværket, skal du vælge

Valg

>

Værktøjer

>

Indstillinger

>

Internet

>

Gå online, når programmet startes

>

Nej

.

Hvis du vil angive den hukommelse, der skal anvendes, og hvor meget
hukommelsesplads der skal bruges til at gemme kort eller filer til talevejledning,
skal du vælge

Valg

>

Værktøjer

>

Indstillinger

>

Kort

>

Hukommelse i brug

og

derefter vælge

Maks. hukom.forbrug

. Når hukommelsen er fuld, slettes det

ældste kort. De gemte kortdata kan slettes ved hjælp af pc-programmet
Nokia Map Loader.

background image

42

P o s i t i o n e r i n g