Nokia 6210 Navigator - Lokaliteter

background image

Lokaliteter

Vælg

>

Lokaliteter

. Med Lokaliteter kan du gemme positionsoplysninger for

bestemte steder på enheden. Du kan bruge gemte lokaliteter i kompatible
programmer, f.eks.

GPS-data

og

Kort

. I kortprogrammet er gemte lokaliteter

tilgængelige i

Mine steder

.

Du kan oprette en ny lokalitet ved at vælge

Valg

>

Ny lokalitet

. Du kan foretage en

positioneringsanmodning om koordinaterne for din position ved at vælge

Aktuel

position

. Du kan indtaste positionsoplysningerne manuelt ved at vælge

Indtast manuelt

.

Du kan tilføje en lokalitet til forudindstillede kategorier ved at vælge lokaliteten
og derefter vælge

Valg

>

Tilføj til kategori

. Vælg de kategorier, som du vil tilføje

lokaliteten i.

Du kan sende en eller flere lokaliteter til en kompatibel enhed ved at vælge

Valg

>

Send

. De modtagne lokaliteter placeres i indbakken i Beskeder.