Nokia 6210 Navigator - Om GPS

background image

Om GPS

GPS (Global Positioning System) er et verdensomspændende radionavigations-
system, som omfatter 24 satellitter og deres landstationer, der overvåger
satellitternes drift.

Enheden har en indvendig GPS-modtager.

GPS (Global Positioning System) drives af den amerikanske regering, der alene er ansvarlig
for dets nøjagtighed og vedligeholdelse. Nøjagtigheden af positionsdata kan blive påvirket
af justeringer af GPS-satellitter foretaget af den amerikanske regering og er underkastet
ændringer i henhold til det amerikanske forsvarsministeriums civile GPS-politik og den
føderale radionavigationsplan (Federal Radionavigation Plan). Nøjagtigheden kan også blive
påvirket af ugunstige satellitpositioner. Tilgængeligheden og kvaliteten af GPS-signaler kan
påvirkes af din position, bygninger, naturlige forhindringer og vejrforhold. GPS-modtageren
bør kun benyttes udendørs til modtagelse af GPS-signaler.

GPS bør ikke benyttes til præcise positionsmålinger, og du bør aldrig udelukkende være
afhængig af positionsdata fra GPS-modtageren og trådløse radionetværk i forbindelse med
positionsbestemmelse eller navigation.