Nokia 6210 Navigator - Hovedvisning

background image

Hovedvisning

Du kan gemme og organisere dine billeder, videoklip, musiknumre, lydklip,
afspilningslister, streaminglinks, .ram-filer og præsentationer ved at
vælge

>

Galleri

.

Du kan kopiere eller flytte filer til enhedens hukommelse eller hukommelseskortet
ved at vælge mappen (f.eks.

Billeder

), rulle til en fil (eller tryk på # for at markere

flere filer), vælge

Valg

>

Organiser

og derefter vælge den hukommelse, som filerne

skal kopieres eller flyttes til.

Du kan oprette nye mapper til billede og videoer ved at vælge

Billeder

eller

Videoklip

>

Valg

>

Organiser

>

Ny mappe

og vælge hukommelsen. Indtast et navn

til mappen. Hvis du vil flytte billeder og videoklip til en mappe, du har oprettet,
skal du markere filerne, vælge

Valg

>

Organiser

>

Flyt til mappe

og derefter

mappen.

Hvis du vil indstille et billede som baggrund eller til at blive vist under et opkald,
skal du vælge

Billeder

og rulle til det pågældende billede. Vælg

Valg

>

Brug

billede

>

Som baggrund

eller

Brug som opk.billede

. Du kan tildele billedet til en

kontakt ved at vælge

Tildel til kontakt

.

Hvis du vil indstille et videoklip som videoringetone, skal du vælge

Videoklip

og

videoen. Vælg

Valg

>

Brug video

>

Som ringetone

. Du kan tildele videoklippet til

en kontakt ved at vælge

Tildel til kontakt

.