Nokia 6210 Navigator - Åbning af onlinetjeneste

background image

Åbning af onlinetjeneste

Du kan få vist overførte billeder og videoklip i onlinetjenesten samt kladdeposter
og sendte poster på enheden ved at vælge >

Internet

>

Onlinedeling

. Hvis du vil

opdatere en tjeneste, skal du rulle til den og vælge

Valg

>

Opdater tjeneste

.

Vælg

Valg

, og vælg en af følgende valgmuligheder:

Gå til ...-webs.

– for at oprette forbindelse til tjenesten og få vist de overførte

albummer og kladdealbummerne i internetbrowseren. Visningen kan variere,
afhængigt af tjenesteudbyderen.

Udbakke

– for at få vist og redigere kladdeposterne og overføre dem til internettet.

background image

48

K a m e r a

Nyt indlæg

– for at oprette en ny post.

De tilgængelige indstillinger kan variere, afhængigt af tjenesteudbyderen.