Nokia 6210 Navigator - Indstillinger for onlinedeling

background image

Indstillinger for onlinedeling

Hvis du vil redigere indstillingerne for onlinedeling, skal du vælge >

Internet

>

Onlinedeling

>

Valg

>

Indstillinger

og vælge en af følgende indstillinger:

Tjenesteudbydere

– for at få vist listen over tjenesteudbydere.

Mine konti

– hvis du vil oprette en ny konto, skal du vælge

Valg

>

Tilføj ny konto

.

Hvis du vil redigere en eksisterende konto, skal du vælge en konto og derefter
vælge

Valg

>

Rediger

. Du kan indtaste navnet på kontoen samt brugernavnet og

adgangskoden til kontoen.

Programindstillinger

– for at vælge den størrelse, billederne vises i på skærmen,

samt den skriftstørrelse, der bruges til at vise tekst i kladdeposter eller tekstposter.

Avanceret

— for at vælge standardadgangspunktet og den måde, hvorpå nyt

indhold skal hentes fra serveren. Du kan også aktivere det indhold, der skal hentes
under roaming, samt vælge alle de billeddata, der skal udgives.