Nokia 6210 Navigator - Billedoptagelse

background image

Billedoptagelse

Hovedkamera
1. Du kan aktivere kameraet ved at trykke på kameratasten.

2. Du kan zoome ind eller ud ved at trykke på lydstyrketasterne.

background image

49

K a m e r a

3. Du kan låse fokus på en genstand

ved at trykke kameratasten
halvvejs ned.

Tryk kameratasten ned for at
tage et billede.

Sekundært kamera
1. Du kan aktivere det sekundære kamera ved at trykke på kameratasten, rulle til

venstre eller højre for at åbne værktøjslinjen og vælge .

2. Rul op eller ned for at zoome ind eller ud.

3. Du kan optage et billede ved at vælge

Tag billede

.

Lukning af kameraet
Du kan lukke kameraet ved at vælge

Valg

>

Afslut

.

Hvis du åbner Galleri fra kameraet, er kameraet lukket.