Nokia 6210 Navigator - Optagelse af panoramabilleder

background image

Optagelse af panoramabilleder

Du kan aktivere panoramatilstanden med hovedkameraet ved at rulle til venstre
eller højre for at aktivere værktøjslinjen og vælge

.

Du kan starte optagelsen af et panoramabillede ved at trykke på kameratasten og
langsomt dreje kameraet til venstre eller højre. Kameraet optager
panoramabilledet og viser det, når du drejer. Hvis billedet i søgeren bliver rødt,
drejer du for hurtigt, og billedet bliver sløret. Du kan ikke ændre retningen, mens
du drejer. Stop optagelsen af billedet ved at trykke på kameratasten.