Nokia 6210 Navigator - Optagelse af videoklip

background image

Optagelse af videoklip

1. Du kan aktivere hovedkameraet ved at trykke på kameratasten. Du kan aktivere

det sekundære kamera ved at rulle til venstre eller højre for at åbne
værktøjslinjen og vælge . Hvis kameraet er i billedtilstanden (

), skal du

rulle til venstre eller højre for at åbne værktøjslinjen og vælge

.

2. Du kan starte optagelsen med hovedkameraet ved at trykke på kameratasten.

Du kan starte optagelse med det sekundære kamera ved at vælge

Optag

.

Der afgives en tone, hvilket angiver, at optagelsen er startet.

Hvis du vil zoome ind på eller ud fra motivet, skal du trykke på
lydstyrketasterne, når du bruger hovedkameraet. Hvis du bruger det sekundære
kamera, skal du rulle op eller ned.

3. Du kan stoppe optagelsen med hovedkameraet ved at trykke på kameratasten.

Du kan stoppe optagelse med det sekundære kamera ved at vælge

Stop

.

Videoklippet gemmes automatisk i mappen Videoklip i Galleri. Se “Galleri”
på side 45. Videoklippets maksimale varighed afhænger af den tilgængelige
hukommelses størrelse.

Du kan til enhver tid stoppe optagelsen midlertidigt ved at vælge

Pause

.

Videooptagelsen stoppes automatisk, hvis optagelse sættes på pause, og der ikke
foretages noget tastetryk inden for et minut. Du kan genoptage optagelsen ved at
vælge

Fortsæt

.

background image

50

M u l t i m e d i e r