Nokia 6210 Navigator - Indholdsfortegnelse

background image

Indholdsfortegnelse

SIKKERHED ....................................... 6

Support ............................................. 8

Hjælp .................................................................... 8
Nokia-support og kontaktoplysninger........ 8

1. Kom godt i gang .......................... 9

Indsætning af et (U)SIM-kort
og batteri ............................................................ 9
Hukommelseskort ............................................. 9
Opladning af batteriet.................................. 10
Sådan tænder og slukker
du enheden...................................................... 11
Antenneplaceringer....................................... 11
Konfigurationsindstillinger ......................... 12
Programmet Velkommen ............................. 12
Indstillingsguide............................................. 12

2. Din enhed.................................... 13

Taster og dele.................................................. 13
Standbytilstand .............................................. 14
Indikatorer og ikoner .................................... 15
Pauseskærm..................................................... 16
Menu ................................................................. 16
Markering af elementer
i et program..................................................... 16
Skift mellem programmer ........................... 17
Lukning af et program ................................ 17
Lydstyrke .......................................................... 17
Rotation af skærm......................................... 17
Drejekontrol..................................................... 17
Tastaturlås (tastelås) .................................... 17
Fjernlås ............................................................. 18
Adgangskoder ................................................. 18
Hent................................................................... 19
Personlig........................................................... 19
Tilslutning af et kompatibelt
headset ............................................................. 20
Tilslutning af et USB-datakabel ................ 20

3. Opkaldsfunktioner...................... 20

Foretagelse af taleopkald ............................ 20
Besvarelse eller afvisning af opkald ......... 22

Videoopkald ..................................................... 23
Opkaldsindstillinger ....................................... 24
Deling af video ................................................ 25
Log...................................................................... 27

4. Indtastning af tekst ................... 27

Traditionel og intelligent
tekstindtastning ............................................. 27
Kopiering og sletning af tekst .................... 28

5. Beskeder ..................................... 29

Skrivning og afsendelse
af beskeder....................................................... 29
Indbakke............................................................ 30
Tjenestebeskeder ............................................ 30
E-mail ................................................................ 30
Mail for Exchange.......................................... 31
Udbakke ............................................................ 32
Beskedlæser ..................................................... 33
Visning af beskeder på SIM-kortet ........... 33
Cell broadcast ................................................. 33
Tjenestekommandoer .................................... 33
Beskedindstillinger......................................... 34

6. Kontakter.................................... 34

Lagring og administration af
kontaktoplysninger ........................................ 34
Kontaktgrupper............................................... 35
Tilføjelse af en ringetone ............................. 35

7. Positionering .............................. 35

Om GPS ............................................................. 36
A-GPS (Assisted GPS).................................... 36
Indstilling af GPS-forbindelse .................... 37
Positionsanmodninger .................................. 38
Kort..................................................................... 38
Lokaliteter ........................................................ 44
GPS-data .......................................................... 44

8. Galleri ......................................... 45

Hovedvisning ................................................... 45
Overførsel af filer ........................................... 45
Visning af billeder .......................................... 46

background image

5

Redigering af billeder ................................... 46
Redigering af videoklip ................................ 46
Udskrivning af billeder ................................. 46
Onlinedeling .................................................... 47

9. Kamera ........................................ 48

Billedoptagelse ............................................... 48
Optagelse af videoklip .................................. 49
Optagelse af panoramabilleder.................. 50

10. Multimedier ............................. 50

Musikafspiller ................................................. 50
Nokia Podcasting ........................................... 52
Radio ................................................................. 54
RealPlayer ........................................................ 56
Optager............................................................. 56

11. Internet .................................... 57

Brug af browseren på internettet ............. 57
Søgning............................................................. 60

12. Tilpasning................................. 60

Temaer .............................................................. 60
Profiler .............................................................. 60

13. Tidsstyring................................ 61

Ur........................................................................ 61
Kalender ........................................................... 61

14. Kontorprogrammer.................. 61

Aktive noter..................................................... 61
Noter ................................................................. 62
Regnemaskine................................................. 62
Konvertering.................................................... 62
Mobilordbog.................................................... 62
Adobe Reader.................................................. 63
Quickoffice ...................................................... 63

15. Indstillinger ............................. 64

Stemmekommandoer .................................... 64
Telefonindstillinger ........................................ 64
Tale ..................................................................... 66

16. Datastyring .............................. 66

Installation eller fjernelse
af programmer ................................................ 66
Filstyring .......................................................... 68
Licenser ............................................................. 69
Enhedsstyring .................................................. 70

17. Forbindelse .............................. 71

Overførsel eller synkronisering
af data ............................................................... 71
PC Suite............................................................. 71
Bluetooth-forbindelse................................... 72
USB-forbindelse.............................................. 74
Fjernsynkronisering........................................ 74
Tryk og tal......................................................... 74
Forbindelsesstyring ........................................ 76

18. Ekstraudstyr............................. 76

19. Oplysninger om batteri
og oplader ...................................... 76

Retningslinjer for ægtheds-
bekræftelse af Nokia-batterier................... 77

Pleje og vedligeholdelse ................ 78

Yderligere
sikkerhedsoplysninger ................... 80

Stikordsregister.............................. 84

background image

6

S I K K E R H E D