Nokia 6210 Navigator - Stikordsregister

background image

Stikordsregister

A

A-GPS (Assisted GPS)

36

alarm. Se ur.

B

beskeder

aflytte

33

SIM-beskeder

33

tjenestebeskeder

30

Bluetooth

forbindelsesindstillinger

72

modtage data

74

sende data

73

bogmærker

57

bruge telefonen uden et SIM-kort

14

C

cache

59

D

datakabel. Se USB.
dele online

47

dele video

25

E

e-mail-beskeder

31

enhedsstyring

70

F

filstyring

68

Finde steder

40

forbindelse

71

forbindelsesstyring

76

forbundne enheder

73

G

galleri

45

Gemme steder

41

GPS

A-GPS (Assisted GPS)

36

GPS-forbindelse

36

kort

38

positionering

35

satellitter

37

triptæller

45

H

hjælp

8

hurtigkald

21

hurtigkald med tryk på én tast. Se
hurtigkald.

I

ikoner og indikatorer

GPS-lys

16

ikoner

15

Navi-tastelys

16

ubesvarede hændelser

16

indstillinger

beskeder

34

dataopkald

65

forbindelser

65

Indstillingsguide

12

pakkedata

65

positionering

37

skriftsprog

28

tale

66

telefon

64

internet

forbindelsessikkerhed

57

få vist bogmærker

57

få vist en gemt side

59

gemme en side

59

kilder

59

K

kalender

61

kamera

optage videoklip

49

tage billeder

48

kompas

39

konferenceopkald

22

kontakter

34

hukommelsesforbrug

35

konvertering

62

kort

38

L

log

27

lokaliteter

41

,

44

lukke programmer

17

lydstyrke

17

lytte til musik

50

låsekode

11

,

18

background image

85

M

Mail for Exchange

31

markere elementer

16

medieafspiller. Se RealPlayer.
menu

16

mobilordbog

62

musikafspiller

afspilningslister

51

hente musik

52

musikbutik

52

overføre musik

52

N

navigationslicens

42

navigere

42

Navi-tastelys

16

noter

62

aktive noter

61

O

omstille opkald

25

opdatere software

70

opkald

afslutte

21

afvise

22

banke på

23

besvare

22

foretage

20

hurtigkald

21

internationale

20

spærre

25

opkaldsinfo. Se log.
oplade batteri

10

optager

56

ordbog. Se mobilordbog.
overføre data

71

overføre musik

52

overfører kort

41

P

pauseskærm

16

PIN

11

,

19

modul-PIN

19

PIN-kodesignatur

19

placeringer

41

,

44

positionering

35

positionsanmodninger

38

profilen Offline

14

profiler

60

PUK

19

R

radio

54

RealPlayer

56

ringetoner

35

videoringetoner

45

ruter

42

S

skifte mellem programmer

17

skrive tekst. Se tekstindtastning.
softwareopdateringer

70

spærringsadgangskode

19

standbytema

14

statuslys. Se Navi-tastelys.
stemmekommandoer

64

stemmeoptager. Se optager.
stemmestyrede opkald

21

synkronisering

74

T

tastaturlås

17

tastelås. Se tastaturlås.
tekstindtastning

27

telefonbog. Se kontakter.
telefonsvarer

21

temaer

60

tilstanden Offline. Se profilen Offline.
tjenestekommandoer

33

TOT. Se tryk og tal.
triptæller

45

tryk og tal

74

U

ubesvarede hændelser

16

UPIN

19

ur

61

USB

74

V

valg af operatør

25

verdensur. Se ur.
videoopkald

23

viderestille opkald. Se omstille opkald.