Nokia 6210 Navigator - Hjælp

background image

Hjælp

Enheden har en funktion med kontekstafhængig hjælp. Hvis du vil have adgang til
Hjælp, når et program er åbent, skal du vælge

Valg

>

Hjælp

. Hvis du vil skifte

mellem Hjælp og det program, der er åbent i baggrunden, skal du trykke på ,
holde den nede og vælge programmet på listen over åbne programmer.

Du kan åbne Hjælp fra hovedmenuen ved at vælge >

Hjælp

>

Hjælp

. Vælg et

program for at få vist en liste over emner i Hjælp, og vælg den tilhørende
hjælpetekst. Du kan åbne en liste over nøgleord ved at vælge

Valg

>

Søg

.