Nokia 6210 Navigator - Nokia-support og kontaktoplysninger

background image

Nokia-support og kontaktoplysninger

Gå ind på www.nokia.com/support eller dit lokale Nokia-websted, hvor du kan finde
de nyeste brugervejledninger, oplysninger, overførsler og tjenester vedrørende dit
Nokia-produkt.

På webstedet finder du oplysninger om, hvordan du bruger Nokia-produkter og
-tjenester. Hvis du har brug for at kontakte et Nokia Care-servicested, skal du se
listen over lokale Nokia Care-kontaktsteder på www.nokia.com/customerservice.

Find det nærmeste Nokia Care-servicested på http://www.nokia.com/repair, hvis
du har brug for hjælp i forbindelse med vedligeholdelse og reparation.