Nokia 6210 Navigator - Antennien paikat

background image

Antennien paikat

Matkapuhelinverkon antenni (1)

Bluetooth-antenni (2)

GPS-antenni (3)

Laitteessasi voi olla sisäisiä ja ulkoisia antenneja. Kuten mitä tahansa
radiolähetinlaitetta käytettäessä, vältä antennin alueen tarpeetonta
koskettamista, kun antenni lähettää tai vastaanottaa. Antennin
koskettaminen tällöin vaikuttaa radiolähetyksen laatuun ja saattaa
aiheuttaa sen, että laite toimii suuremmalla lähetysteholla kuin olisi
tarpeen, mikä voi lyhentää akun käyttöikää.