Nokia 6210 Navigator - Ohjattu asetustoiminto

background image

Ohjattu asetustoiminto

Ohjattu asetustoiminto määrittää laitteen operaattori- ja sähköpostiasetukset
palveluntarjoajan mukaan. Toiminnon avulla voi määrittää myös muita asetuksia.

Ennen kuin palveluja voidaan käyttää, on ehkä otettava yhteys palveluntarjoajaan
datayhteyden tai muiden palvelujen aktivointia varten.

Valitse

>

Asetukset

>

Ohj. asetus

.

background image

13

L a i t t e e s i