Nokia 6210 Navigator - Palveluasetukset

background image

Palveluasetukset

Ennen kuin voit käyttää multimediaviestejä, pikayhteyspalvelua,
sähköpostisovellusta, synkronointia, suoratoistoa ja selainta, puhelimessa täytyy
olla oikeat palveluasetukset. Laite saattaa määrittää selain-, multimediaviesti-,
yhteysosoite- ja suoratoistoasetukset käytettävän SIM-kortin perusteella
automaattisesti. Voit muussa tapauksessa määrittää asetukset

Ohj. asetus

-sovelluksella tai voit vastaanottaa asetukset suoraan asetusviestissä, jonka

background image

12

K ä y t ö n a l o i t t a m i n e n

tallennat laitteeseen. Lisätietoja palveluiden saatavuudesta saat
palveluntarjoajalta tai lähimmältä valtuutetulta Nokia-jälleenmyyjältä.

Kun saat asetuksia sisältävän viestin eivätkä asetukset tallennu ja aktivoidu
automaattisesti, näytössä näkyy ilmoitus

1 uusi viesti

. Voit tallentaa asetukset

valitsemalla

Näytä

>

Valinnat

>

Tallenna

. Joudut ehkä näppäilemään

palveluntarjoajan antaman PIN-koodin.