Nokia 6210 Navigator - Virran kytkeminen ja katkaiseminen

background image

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Pidä virtanäppäintä painettuna.

Jos laite kysyy PIN-koodia, kirjoita se ja valitse

OK

.

Jos laite kysyy suojakoodia, kirjoita se ja valitse

OK

.

Suojakoodin tehdasasetus on 12345.