Nokia 6210 Navigator - Asetukset

background image

Asetukset

Määritä yhteys- ja hakuasetukset ennen Nokia Podcasting -sovelluksen
käyttämistä.

Sovelluksen asettaminen hakemaan podcast-tiedostot automaattisesti voi aiheuttaa
suurten tietomäärien siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Lisätietoja tiedonsiirron
kuluista saat palveluntarjoajalta.

Valitse

>

Sovellukset

>

Podcasting

>

Valinnat

>

Asetukset

ja jokin seuraavista:

Yhteys

>

Oletusyhteysosoite

– Voit valita Internet-yhteyden määrittävän

yhteysosoitteen. Jos haluat määrittää podcastin etsimiseen käytettävän
etsintäpalvelun, valitse

Etsi-palvelun URL-osoite

.

background image

53

M e d i a

Hae

– Voit muokata hakuasetuksia. Voit valita, haluatko tallentaa podcastit

laitteeseen tai muistikortille, määrittää, kuinka usein laite päivittää podcastit,
asettaa seuraavan automaattisen päivityksen ajan sekä päivämäärän ja määrittää
podcasteja varten käytettävissä olevan muistin määrään sekä sen, mitä laitteen
on tehtävä, jos haettavia tietoja on enemmän kuin muistiin mahtuu.