Nokia 6210 Navigator - Visuaalisen sisällön tarkasteleminen

background image

Visuaalisen sisällön tarkasteleminen

Jos haluat tarkistaa saatavuuden ja kulut sekä tilata palvelun, ota yhteys
palveluntarjoajaan.

Voit tarkastella kanavan visuaalista sisältöä valitsemalla

Valinnat

>

Käynnistä vis.

palvelu

. Kanavan visuaalisen palvelun tunnuksen on oltava tallennettuna, ennen

kuin palvelua voi käyttää.

Jos haluat lopettaa visuaalisen sisällön vastaanottamisen mutta haluat jatkaa
radion kuuntelua, valitse

Sulje

.

background image

56

I n t e r n e t