Nokia 6210 Navigator - Yksityisten tietojen poistaminen

background image

Yksityisten tietojen poistaminen

Välimuisti on muistipaikka, johon tietoja tallennetaan tilapäisesti. Jos olet käyttänyt tai
yrittänyt käyttää salasanoilla suojattuja luottamuksellisia tietoja, tyhjennä välimuisti
jokaisen käyttökerran jälkeen. Käyttämäsi tiedot tai palvelut tallentuvat välimuistiin. Voit
tyhjentää välimuistin valitsemalla

Valinnat

>

Poista yksityiset tiedot

>

Välimuisti

.

Voit poistaa kaikki yksityiset tiedot valitsemalla

Valinnat

>

Poista yksityiset

tiedot

>

Kaikki

.