Nokia 6210 Navigator - Kello

background image

Kello

Valitse

>

Toimisto

>

Kello

. Jos haluat muuttaa kellon asetuksia ja asettaa

kellonajan sekä päivämäärän, valitse

Valinnat

>

Asetukset

.

Jos haluat asettaa laitteen näyttämään ajan muissa paikoissa, selaa oikealle
kohtaan

Maailmank.

. Jos haluat lisätä sijainnin, valitse

Valinnat

>

Lisää sijainti

.

Kun haluat asettaa nykyisen sijaintisi, selaa paikkaan, jossa olet, ja valitse

Valinnat

>

Aseta nyk. sijainniksi

. Valitsemasi sijainti näkyy kellon päänäkymässä,

ja laitteen aika muuttuu kyseisen kaupungin mukaiseksi. Tarkista, että aika on
oikein ja että se vastaa aikavyöhykettä, jolla olet.

background image

61

T o i m i s t o s o v e l l u k s e t