Nokia 6210 Navigator - Aktiiviset muistiinpanot

background image

Aktiiviset muistiinpanot

Aktiivisilla muistiinpanoilla voit luoda, muokata ja tarkastella erilaisia
muistiinpanoja. Voit lisätä muistiinpanoihin kuvia, videoita ja ääniä, linkittää
muistiinpanoja muihin sovelluksiin, kuten Osoitekirja-sovellukseen, ja lähettää
muistiinpanoja muille.

Valitse

>

Toimisto

>

Akt. muist.p.

.

Voit luoda muistiinpanon alkamalla kirjoittaa. Voit lisätä kuvia, äänitteitä,
videoita, käyntikortteja, Web-kirjanmerkkejä tai tiedostoja valitsemalla

Valinnat

>

Lisää

ja sitten kohteen tyypin.

Jos haluat asettaa puhelimen näyttämään muistiinpanon, kun soitat henkilölle tai
saat puhelun henkilöltä, valitse

Valinnat

>

Asetukset

. Voit linkittää muistiinpanon

henkilöön avaamalla muistiinpanon, valitsemalla

Valinnat

>

Linkki puheluun

>

Lisää nimiä

ja valitsemalla sitten henkilön nimen.