Nokia 6210 Navigator - Muistikirja

background image

Muistikirja

Valitse

>

Toimisto

>

Muistikirja

.

Voit aloittaa uuden muistiinpanon alkamalla kirjoittaa. Voit tallentaa
muistiinpanon valitsemalla

Valmis

.

Vastaanotetut pelkkää tekstiä sisältävät (.txt-muotoiset) tiedostot voi tallentaa
Muistikirja-sovellukseen.

background image

62

T o i m i s t o s o v e l l u k s e t