Nokia 6210 Navigator - Muunnin

background image

Muunnin

Valitse

>

Toimisto

>

Muunnin

. Voit muuntaa suureita, kuten pituuksia

mittayksiköstä toiseen, esimerkiksi jaardit metreiksi.

Muuntimen tarkkuus on rajallinen, ja pyöristysvirheitä voi esiintyä.

Ennen valuuttamuuntojen tekemistä on valittava perusvaluutta (tavallisesti
kotimaan valuutta) ja lisättävä valuuttakurssit. Perusvaluutan kurssi on aina 1.
Valitse suureen tyypiksi

Valuutta

ja valitse

Valinnat

>

Valuuttakurssit

. Jos haluat

vaihtaa perusvaluutan, selaa valuutan kohdalle ja valitse

Valinnat

>

As. perusvaluutaksi

. Jos haluat lisätä valuuttakursseja, selaa valuutan kohdalle ja

anna uusi kurssi.

Kun olet lisännyt kaikki tarvittavat valuuttakurssit, voit tehdä valuuttamuuntoja.
Anna muunnettava arvo ensimmäisen määräkenttään. Toisen määräkentän arvo
muuttuu automaattisesti.

Huom! Kun perusvaluutta vaihdetaan, sinun on annettava uudet vaihtokurssit,
koska kaikki aiemmin asetetut vaihtokurssit häviävät.